Vážení rodičia, blíži sa koniec školského roka a my Vás preto žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu materskej školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Naším cieľom...