Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti zmeny v poplatkoch za stravovanie Vášho dieťaťa v MŠ platné od 1.1.2023 : – desiata = 0,45 € – obed = 1,10 € –...