Aj v triede Lienok dnes už len spomíname na čas karnevalu, keď každý tancoval a veselil sa oblečený do masky, keď sme po prvýkrát mali v škôlke spoločné posedenie s...