Morena, Morena, kde si prebývala? Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore. Čo si ta robila? Mlieko som mútila. A kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili. A kdeže...