„Zdravé oči už v škôlke“ je program, v rámci ktorého sa v materských školách po celom Slovensku kontrolujú zrakové parametre u detí vo veku od 3 do 6 rokov, a...