Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu, to je 13.9.2023, o 15:30 hod. v triede Lienok. Po celoškolskom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské...