Deň: 6. decembra 2023

Prvá sviečka horí

Prvá zapálená sviečka na adventom venci symbolizuje nielen začiatok adventu, začiatok príprav na najkrajšie sviatky v roku, ale v našej triede aj prípravy na príchod Mikuláša. A tak tomu bolo...