Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin (v dňoch 19.2.2024 až 23.2.2024) bude prevádzka materskej školy so súhlasom zriaďovateľa a na základe zisteného záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie svojho...