Počas mesiaca apríl dostali deti materskej školy zaujímavú, ale neľahkú úlohu…namaľovať maskota nášho mesta. Niektoré sa do toho pustili s takou chuťou, že sa zabudli aj hrať. Ich úsilie a...