Advent v triede Sovičky

Najkrajšie sviatky v roku sa nezabudnuteľne blížia. V uliciach mesta je sviatočná atmosféra, príbytky už zdobí vianočná výzdoba.
Začiatok decembra je tradične spätý s rozdávaním balíčkov, ktoré sú naplnené sladkosťami a ovocím…a niekomu sa možno ujde aj uhlie. Hovoríme o sviatku sv.Mikuláša, keď sa na pána v červenom odeve s dlhou bielou bradou tešia prevažne najmenší. Mikuláš ani tento rok nezabudol na dobrých škôlkárov. Osobne spolu s anjelom a čertom navštívil našu škôlku 6.12. V triedach sa spievali pesničky, recitovali básničky, sľubovalo sa…
Priniesli nám trochu radosti, spolupatričnosti do našich tried.
Ďakujeme Mikuláš