Kategória: Informácie

Deň rodiny

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy, riaditeľstvo MŠ Sklárska 34 Poltár Vás srdečne pozýva na vystúpenie pri príležitosti Dňa rodiny, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25.05.2023 o 16.00 hod....

Zápis do Materskej školy

Milí rodičia detí predškolského veku, od 02. mája do 05.mája 2023 sa uskutoční zápis do našej materskej školy. Poslaním Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v priateľskom a láskavom...

Veľkonočné trhy

Milí rodičia, starí rodičia, milí príbuzní a priatelia, srdečne Vás pozývame na Veľkonočné trhy, ktoré budú prebiehať v dňoch 29. – 31. 03.2023 (streda, štvrtok, piatok) v areáli našej materskej...

Fotenie v MŠ

Vážení rodičia, v materskej škole bude prebiehať fotenie :  – prvé fotenie sa uskutoční v mesiaci október (24.10.2022 dopoludnia) – podľa priloženého prospektu, -druhé fotenie s vianočnom tematikou sa uskutoční...

Večer usmiatych tekvičiek

Milí rodičia, starí rodičia, milí príbuzní a priatelia, srdečne Vás pozývame na Večer usmiatych tekvičiek, ktorý sa uskutoční dňa  25.10.2022 o 16,00 hod.v areáli MŠ. Nezabudnite prísť v maskách a priniesť...

Dôležité upozornenie

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na povinnosť uhrádzať školné za pobyt dieťaťa v MŠ vždy  do 10. v mesiaci a to vždy mesiac vopred.  Školné môžete uhrádzať : 1. v hotovosti...

Organizácia školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár Vám dáva do pozornosti nasledovné organizačné pokyny k začiatku školského roka 2022/2023 : Prevádzka materskej školy bude po dohode so zriaďovateľom obnovená...

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že poplatky za stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred, a to do 20. v mesiaci nasledovne :  v mesiaci august sa uhrádza poplatok za stravu za...