Kategória: Včielky

Návšteva hasičov

Pri téme týždňa Každý dom má iné dvierka (povolania), sme navštívili Hasičský zbor v Poltári, kde nás hasiči oboznámili s náplňou práce, vybavením, výstrojou. Deťom ukázali vybavenie – zásahové oblečenie,...

Cesta vlakom

Pri téme týždňa Načo sú nám kolesá (doprava) sa deti cez týždeň oboznamovali s dopravnými prostriedkami a miestom ich pohybu. Dňa 29. septembra 2016 sme boli na výlete vlakom v...