Celoškolské a triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu, to je 13.9.2023, o 15:30 hod. v triede Lienok.
Po celoškolskom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční v riaditeľni MŠ v stredu 13.9.2023 o 18:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť


Program celoškolského rodičovského druženia (65 stiahnutí)