Deň rodiny 2023

Rodina je …
miesto, kde tráviš čas s ľuďmi, ktorých ľúbiš,
miesto, kam vedie cesta, po ktorej nikdy nezablúdiš,
miesto, kde vzácna je každá hodina.
To miesto je TVOJ DOMOV, TVOJA RODINA.

Medzinárodný deň rodiny sa od roku 1993 oslavuje 15.mája. Dlhoročným mottom Dňa rodiny bol slogan „Aby deti otca mali, aby mali mamu“.
Od roku 2018 sa hlavné motto každý rok mení. Tohtoročné motto znie :„Mama…naj povolanie“. Deti z materskej školy vedia, že nielen mama je to najkrajšie a najdôležitejšie „povolanie“, ale aj otec, starká, starký… A práve preto im pripravili program, ktorý určite nenechal ani jednu tvár suchú a smutnú, program, ktorý donútil celé rodiny aspoň na chvíľu pozastaviť sa v tomto uponáhľanom svete a venovať čas tomu najdôležitejšiemu … RODINE.