Deň rodiny

Slovo rodina sa skloňuje v bežnom živote aj stokrát. Málokto sa však zamýšľa, čo je jeho skutočným významom. Rodina je miestom, kde nás čaká teplo rodinného krbu a kam sa všetci radi vraciame. Je to miesto, kde zabúdame na osobné problémy a tešíme sa z prítomnosti blízkych. Je známe, že zvlášť deti sú vnímavé a obzvlášť cítia atmosféru v rodine. V kruhu rodiny by malo byť porozumenie, láska, radosť, pokoj a pohoda. Všetci jej členovia by si mali uvedomiť dôležitosť rodiny v každom čase. Láska rodičov  je nezištná, ľúbia svoje deti aj s ich chybami.

Dňa 14.06.2022 popoludní sa pri príležitosti Dňa rodiny uskutočnil program, ktorým chceli deti svojim rodičom i starým rodičom poďakovať spôsobom im blízkym – pesničkami, básničkami a tancom.

Program zahájila pani riaditeľka Mgr. Ivana Trhanová, ktorá sa spolu s prednostkou Mestského úradu v Poltári Mgr. Stanislavou Čepkovou prihovorila rodičom. Celý program uvádzali šikovné moderátorky z triedy Lienok Ella Cigániková a Zojka Gaberová. Poslednú triedu uviedla Stelka Sabová z triedy Zajačikov. Deti spevom, básňami a tancom predviedli svoju šikovnosť a vystupovanie zvládli naozaj bravúrne.

Na záver sa rodičom prihovorila Mgr. Ivana Sanislová, predsedkyňa Rady školy pri MŠ Sklárska Poltár. Program ukončili deti MŠ spoločnou piesňou „Rodina, to som ja, sestra a brat, rodina je otec a mama“.

Deti odovzdali rodičom darček, ktorý im vyrobili a všetci si odniesli krásne zážitky.

Rodičom ďakujeme za účasť na tomto krásnom podujatí a tí, ktorí nemohli prísť, si budú môcť pozrieť záznam z vystúpenia na stránke MŠ. 

Riaditeľka MŠ