Deň Zeme pri Sovičkách

Aj keď sme len malé deti,
aj my vieme triediť smeti.
Modrá, žltá, zelená,
vieme, čo to znamená.

V zmysle týchto slov sme sa počas celého týždňa venovali problematike separovanie, recyklácie a ochrany našej Zeme:
– rôznymi aktivitami na triede

– zbieraním prírodnín a vytváraním mandál

– účasťou na interaktívnom vystúpení Múdra sova

– oboznamovaním sa s významom zálohovania fliaš

– zbieraním odpadkov v okolí MŠ