Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

oznamuje Vám, že od utorka 7.12.2021 pokračuje výchovno-vzdelávací proces bez zbernej triedy v triedach Včielky, Sovičky, Zajačiky, Motýliky a Macíky.

Deti z triedy Lienok a Mravčekov, ktoré boli v pondelok (6.12.2021) v MŠ, ostávajú od 7.12.2021 v karanténe z dôvodu pozitívne testovaného dieťaťa na COVID-19. Ostatné informácie dostanú zákonní zástupcovia  telefonicky po usmernení RÚVZ.

Deti z triedy Lienok a Mravčekov, ktoré v pondelok 6.12.2021 neboli v MŠ, môžu od utorka 7.12.2021 nastúpiť do triedy Zajačikov. 

Zároveň Vám dávame do pozornosti Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia : 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.