Dôležitý oznam – jesenné prázdniny

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že počas jesenných prázdnin, to je v pondelok 30.10.2023 a v utorok 31.10.2023, budú deti, ktoré zákonní zástupcovia zapísali do materskej školy, rozdelené do triedy číslo 1- Motýliky a triedy číšlo 4 – Lienky. Zoznamy nájdete na vchodových dverách do materskej školy.