Dôležitý oznam – zmeny od 1.1.2023 týkajúce sa dotácie na stravu a školské potreby

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti zmeny týkajúce sa poskytovania dotácie na školské potreby a stravu platné od 1.1.2023.
Je potrebné, aby ste predložili nové potvrdenia, a to :
1. Žiadosť o dotáciu na školské potreby
Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí poberajú dávku v HN a ich dieťa je PREDŠKOLÁK, môžu požiadať o túto dotáciu nasledovne: priniesť potvrdenie o HN s dátumom do 5.1.2023 (štvrtok),
2. Žiadosť o dotáciu na stravu
Zákonní zástupcovia, ktorí nepoberajú daňový bonus :
– vypíšu opäť tlačivo – čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus na dieťa alebo prinesú potvrdenie z UPSVaR v Poltári, že sú poberateľmi HN.
Tieto potvrdenia je potrebné priniesť v dňoch 03.01.2023 až 05.01.2023 v čase od 7:00 – 10.00 hod. do riaditeľni MŠ.
Ak Vám tento čas nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku MŠ na telefónnom čísle 0902147306.
V prípade nedodržania termínu, resp. predloženia podkladov po termíne, bude vaše dieťa poberať dotáciu až v ďalšom mesiaci. Dotácia sa v tomto prípade týka len stravy, nie školských potrieb.
 
Vedúca ŠJ Marta Ridzoňová