Dôležitý oznam pre vstup osôb, ktoré nespĺňajú režim OP

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 30.11.2021 k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, ktoré nespĺňajú režim OP (očkovaní, prekonaní) je možné :

– zabezpečiť prebranie a odovzdanie dieťaťa aj osobe bez režimu OP tak, aby sa v spoločných priestoroch rodičia detí zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte (najviac 2 rodičia).

Vopred Vám ďakujeme za dodržiavanie obmedzení.

 

Usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (40 stiahnutí)