HURÁ LETO!

S nástupom priaznivejšieho počasia sa otvorilo množstvo neprebádaných tém a možností, ktoré sme mohli s deťmi prebrať a oboznámiť ich s nimi. Spoznávali sme v priebehu posledných dvoch mesiacov rôzny hmyz, ktorý sme pozorovali aj na trávnatých plochách, spoznávali povolania a remeslá. Tiež sa deti dozvedeli o rôznych typoch pleti ľudí a spoznávali ich kultúru.

Mnoho času deti trávia tiež kopaním tunelov a tvorením koláčikov v pieskovisku. Využívame dopravné cestičky a učíme sa základných pravidlám cestnej premávky a bezpečnosti počas jazdy na kolobežkách. Deti hrajú v exteriéri loptové hry, pričom dbáme na rozvoj obratnosti a šikovnosti pri manipulácii s loptou a zároveň spoznávame rôzne športy.

Počasie nám poskytlo zažiť krásny deň detí, vystúpenie Tárajky a Popletajka a tiež rozlúčku s predškolskými triedami sprevádzanú programom. Deti sa tým socializujú a sú súčasťou kultúrneho diania v rámci materskej školy.

Zážitkom pre ne bola aj prechádzka ku blízkemu potoku, po ktorom púšťali papierové loďky, dotvorené vlastnými kresbami. Počúvali šum potoka a zvuky vôkol neho, oboznamovali sa s faunou a flórou v jeho okolí. Oboznamovali sa aj s exotickými zvieratami, počúvali v triede ich zvuky a učili sa novým pohybovým hrám spojených s danými témami.