Karneval Macíky

Čo je tu dnes velký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.
Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete a to len deti premenili svoju triedu Macíky na jednu veľkú a úžasnú karnevalovú party. Deti prezlečené do originálnych masiek tancovali, spoločne zdolávali rôzne zábavné aktivity a do sýtosti hodovali na dobrotách, ktoré pre nich pripravili rodičia.
Za krásnu karnevalovú masku boli všetky deti odmenené diplomom, sladkosťou a menším darčekom.