KARNEVAL V TRIEDE LIENOK

Aj v triede Lienok dnes už len spomíname na čas karnevalu, keď každý tancoval a veselil sa oblečený do masky, keď sme po prvýkrát mali v škôlke spoločné posedenie s občerstvením, ktoré nám zabezpečili rodičia detí. Bol to významný deň nielen pre deti, ale aj pre panie učiteľky, pretože práve na takýchto spoločných akciách možno vidieť, či deti, ktoré sa videli prvýkrát v septembri už tvoria zohraný kolektív, v ktorom možno pozorovať prvé detské priateľstvá.
Veď, posúďte sami…