Kto nás stráži, kto nás chráni

Vraj to nie je náhoda, keď sa stane nehoda.
Úraz, krádež, požiar vari? Už sa náhlia záchranári.
Pri nehode správne konám, 112 rýchlo volám.
Už aj zvoní správny tón, ďakujem Ti telefón!

Počas uplynulého týždňa sme sa aj my v škôlke naučili, aké dôležité je poznať toto číslo a ako naň zavolať.
Zahrali sme sa na hasičov, ktorí musia pri hasení ohňa častokrát zdolať ťažký terén…lozili sme po rebríku, plazili sa tunelom, podliezali horiace kruhy a nakoniec zahasili oheň presným hodom…


A keď posledný deň pracovného týždňa konečne vykuklo slniečko, vybrali sme sa pozrieť, kde v našom meste je policajná a hasičská stanica. A mali sme veľké šťastie na ochotných pánov policajtov, pani policajtku a pánov hasičov, ktorí nám s úsmevom na tvári ukázali ich autá a pracovné nástroje, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.