Lienkový Deň Zeme

Veľká guľa – naša Zem, slávi dneska veľký deň.

Čo jej však dám k tomu sviatku?

Niečo pekné na pamiatku?

Je to ľahké, už to viem, voľáko jej pomôžem.

Naša Zem nám dala mnoho krásných vecí do daru – 

lúky, lesy, moria, rieky, skrátka krásnu prírodu.

Pomôcť našej zemeguli môžem napríklad tým,

že pri umývaní zúbkov vodičku vždy zastavím.

Aj triedením odpadu chránime si prírodu,

stačí len správne vybrať odpadkovú nádobu.

Preto milí kamaráti, pridajte sa ku mne,

spoločne pomáhať zemeguli poďme.

 

    Dňa 22. apríla opäť prišiel jeden z najdôležitejších dní v roku – „Deň Zeme“ a aj my z triedy Lienok sme zbierali odpadky a svojimi šikovnými rukami sme prispeli k tomu, aby naša Zem sa usmievala zo svojho čistého okolia. Vďaka rôzným aktivitám prebiehajúcim počas celého týždňa, si deti prehlbovali citový vzťah k našej Zemi, k prírode a jej ochrane.

     ….a aby sa naša Zem ešte viac radovala, spoločne sme jej doplnili nového člena do prírody – strom, ktorý sme spoločne zasadili v areáli našej MŠ.