ĽUDOVÉ ZVYKY A OBYČAJE

Obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu sa nazýva Fašiangy. Fašiangy patrili a doteraz patria k najveselšiemu obdobiu v roku. Sú symbolom radosti, hojnosti a veselosti.
Deti tento týždeň prežívali netradične a zároveň zábavne. Spoznávali pri tom podstatu fašiangových tradícií. Smiech, radosť, tanec, hry a veselie sa ozývali na fašiangovom karnevale. Týždeň venovaný fašiangovým zvykom a tradíciám zanechal v našich deťoch nezabudnuteľné zážitky.
Takto to bolo u nás v triede:
-zdobíme si triedu na karneval
-vo fašiangovom sprievode si zaspievali pieseň Fašiangy Turíce…..
-predstavujeme si masky, tancujeme, zabávame sa a hodujeme
Ďakujeme mamičkám, ktoré priniesli pohostenie pre deti na karneval.