Marec mesiac knihy

Najväčší priateľ človeka je kniha,
bez nej by bol život ako veľká ryha.
Bez čítania by bol svet nudný,
človek by bol stále smutný.

Do čítania sa každý rád ponorí,
z čítania sa nerád zas vynorí.
V náučných knihách sa veľa dozvie,
v dobrodružných zas veľa zažije.

O pravdivosti týchto slov sme sa presvedčili pri návšteve Mestskej knižnice v Poltári.