Maskot mesta Poltár

Počas mesiaca apríl dostali deti materskej školy zaujímavú, ale neľahkú úlohu…namaľovať maskota nášho mesta. Niektoré sa do toho pustili s takou chuťou, že sa zabudli aj hrať. Ich úsilie a snaha boli dnes, v pondelok 3.júna 2024, odmenené sladkým balíčkom a slovami pána primátora : “V novom maskotovi mesta Poltár si každý výtvarník nájde kúsok toho svojho maskota”. To bolo asi najväčšou odmenou pre všetky deti.