MDD 2023

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta už od roku 1952. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne 1. júna.
Inak tomu nebolo ani tohto roku, keď si Mesto Poltár pripravilo pre všetky deti v meste, či už malé alebo veľké, bohatý program. Deti mali možnosť oboznámiť sa s prácou hasičov, policajtov, kynológov a záchranárov, úsmev na tvári im vytvoril kúzelník Wolf s jeho zábavnou Srandou bandou plnou zvieratiek, kúziel a komických situácií a pomedzi deti sa prechádzali rozprávkové postavičky s vreckami plnými rôznych cukríkov a lízatiek. Na záver nechýbala sladká odmena pre všetky deti.
Mestu Poltár touto cestou ďakujeme za krásne strávené dopoludnie počas MDD a sladké odmeny pre všetky deti.