MDD

Dieťa je vzácny dar.

Dieťa je vzácny kvet, o ktorý sa treba neustále starať, venovať mu dennodennú starostlivosť. V Deň detí doprajeme deťom viac pozornosti, možno i viac lásky, ale určite aj viac voľnosti ako po iné dni.

Dňa 31.mája 2024 i naše mesto Poltár venovalo deťom svojho mesta viac pozornosti a pripravilo pre nich zábavné detské dopoludnie s vystúpením Labkovej patroly, do ktorej sa podarilo stiahnuť všetkých malých a roztočiť ich vo víre tanca.

Deti zaujalo i vystúpenie kynológov, ukážka polície, ich výstroje, zadržanie páchateľa, hasiči či záchranári.

V závere sa deti mali možnosť vyšantiť v pene z hasičského auta, ktorú pre nich pripravil DHZ. Deti odchádzali z dnešného MDD šťastné a plné zážitkov, čoho dôkazom je naša fotogaléria.

Všetkým zúčastneným v mene všetkých detí ďakujeme za krásny MDD.