MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Nastalo obdobie kedy sme sa zamerali na naše staré mamy a starých otcov. Prejavovali sme im viac pozornosti, v triede pre nich deti vyrábali milé darčeky a naučili sa pre nich báseň i pieseň. Pozornosť patrila im a aj na vychádzke sme deti viedli ku vhodne zvolenému pozdravu keď sme stretli najmä staršieho človeka.

Tiež sme sa oboznamovali s chuťou dozrievajúcich plodov, zaraďovali sme ich do záhrady či do poľa. Deti počítali dané kusy ovocia a zeleniny, hrali sa na obchod a učili sa finančnej gramotnosti. Oboznamovali sa s významom sporenia a hospodárenia s vyrobenými peniazmi.

Prostredníctvom zdravej stravy deti chápali význam príjmu vitamínov, hovorili o ľudskom tele, hrali pohybové hry zamerané na pomenovanie častí ľudského tela a určili ich kresbou postavy a častí tváre. Hovorili sme o meniacom sa počasí a volili vhodné oblečenie podľa ročných období, ktoré sme pomenovali a určili ich hlavné znaky. Deti sa oboznamovali so správnym postupom pri obliekaní zimného odevu. Aktuálne jesenné počasie sme však uvítali na školskom dvore pri veselom hrabaní lístia. Deti mali možnosť oboznámiť sa s bežnými prácami v exteriéri, pričom sme ich usmerňovali ako náčinie správne požívať a užili si pritom krásne doobedie.

V závere mesiaca sa pripravovali na slávnosť usmiatych tekvičiek, kedy sa v triede oboznámili s tajomným sviatkom, vydlabávali vlastnú tekvicu v triede i doma a pozorovali aký obsah má zrelá tekvica. Krásne strašidlá vyrobili aj výtvarnými technikami a tým len utvrdili svoju šikovnosť.

Milým rodičom, ktorí prispeli chutným občerstvením, sa chceme touto cestou poďakovať. Potešili ste detičky nielen z našej triedy a naše motýliky si zamaškrtili na úžasných dobrotách aj v triede aj na slávnosti usmiatych tekvičiek.