Mikuláš v našej škôlke

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!

Takýmito krásnymi veršami a pesničkami vítali deti v každej triede dlho očakávaného Mikuláša. Ten však neprišiel sám. Na pomoc si vzal láskavého anjelika a nezbedného čertíka.
Mikuláš všetky deti odmenil balíčkom so sladkosťami a ovocím. Odmenou pre Mikuláša boli rozžiarené detské očká a úsmevy.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Mestu Poltár za bohaté mikulášske balíčky a vzácnu návštevu.

Mikuláš v triede Macíky

Mikuláš v triede Sovičky

Mikuláš v triede Zajačiky

Mikuláš v triede Motýliky

Mikuláš v triede Včielky


Mikuláš v triede Lienky

Mikuláš v triede Žabky