Mikuláš v triede Sovičiek

Sniežik padá, vietork fúka, Mikuláš nám dary núka.

Poďte deti, detičky, rozbaľovať balíčky.

Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká.

Kto bol samá nezbeda, tomu beda prebeda…

A veru v našej triede si na každého počkal balíček od Mikuláša a anjela. Čert sa len nevinne prizeral a vedel, že tu si svojho pomocníka veru nenájde.

A keďže boli Mikuláš s čertom a anjelom veľmi priateľskí a pre detičky aj veľmi zaujímaví, išli sme ich vyprevadiť aj na školský dvor. Detské očká našich sovičiek zaujal nielen koč, na ktorom Mikuláš prišiel, ale aj obrovský sob, ktorý skrášľuje školský dvor počas adventného obdobia.