Mikulášsky deň v triede lienok

Vitaj, vitaj Mikuláš,

čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky

a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali,

aj si uši umývali.

Žiaden z nás sa nebil veru,

na kolene nemal dieru.

Tak ako sme sľúbili,

všetci sme sa ľúbili.

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

nikto z nás uč čakať nechce.

 

Tak ako každý rok, aj tento rok navštívil našu triedu lienok Mikuláš, čert a anjel.

Čas strávený v našej triede im deti spríjemnili básňami a piesňami a za odmenu dostali sladký balík.