Modernizujeme aj naďalej

Važení rodičia,

náš projekt podaný v 11.edícii programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” bol opäť zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. 

Postupujeme do druhého kola, v ktorom budú o  jeho podpore rozhodovať zákazníci Tesca.
Každý zákazník, ktorý od 11.júla do 7.augusta 2022, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.
Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov september 2022 až február 2023. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur. 

Veríme, že nám aj teraz pomôžete urobiť Vaše deti šťastnejšie pri hre na školskom dvore a svoje žetóny použijete hlasovaním za náš projekt.

Vopred ďakujeme !