Morena, Morena …

Morena, Morena,
do vody si hodená.
Plávaj si len v šíry kraj
a jar nám tu zanechaj.

Morena, vládkyňa zimy už pomaly stráca svoju moc. Je načase, aby odovzdala svoje žezlo a nechala vládnuť mladú pani Jar – Vesnu. 
Tradičným rituálom v našej materskej škole je vynesenie Moreny, jej upálenie a vyhodenie do miestneho potoka. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď  deti tento  neopakovateľný zážitok  prežili v piatok 15.marca 2024. Radosť v očiach detí, keď zapálená Morena plávala dolu potokom a ony kričali : “Nech už príde jar”, bola znakom toho, že si uvedomujú význam tohto krásneho tradičného rituálu.