Morena, Morena

Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
Čo si ta robila?
Mlieko som mútila.
A kdeže je to mlieko?
Vrany ho vypili.
A kdeže sú tie vrany?
Na suchom konári.
A kdeže je ten konár?
Chlapci ho zoťali…
 
Týmito slovami si naši škôlkári uctili ľudové tradície a vyniesli vládkyňu zimy Morenu do miestneho potoka s vierou, že zima už odovzdá žezlo mladej pani Jari – Vesne.

Nakoniec túto veselú správu o vynesení Moreny išli zvestovať aj na Mestský úrad, kde primátorovi odovzdali symbol jari – mladú vetvičku.
Pánovi primátorovi ďakujeme za krásne prijatie, slová úcty voči tradíciám a sladkú odmenu pre deti.