Na návšteve pri včielkach

Čo je alebo kto je včielka? Len pred nedávnom bolo toto drobné zvieratko -chrobáčik vyhlásené za najdôležitejšiu bytosť planéty. 🐝

Aj tento rok sme opäť navštívili Základnú školu Slobody  v Poltári, aby sme mohli vidieť  školskú včelnicu. Oboznámili sme sa so životom včiel, starostlivosťou o ne  a mnoho iných zaujímavostí.

Na záver nášho stretnutia sme boli odmenení sladkou medovou maškrtou.

Ďakujeme veľmi pekne pánovi zástupcovi PaedDr. Petrovi Kostkovi, že si na nás našiel čas a venoval sa nám.