Nástup detí do MŠ od 10.1.2022

Vážení rodičia,

oznamuje Vám, že od pondelka 10.01.2022 bude prevádzka MŠ vo všetkých  triedach.

Naďalej platí režim OP Vyhláška.pdf (39 stiahnutí) .Osoby, ktoré nespĺňajú OP, sa zdržiavajú v priestoroch materskej školy max.10 min.

Zároveň Vám dávame do pozornosti Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia : 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

V prípade, že niekto z rodiny má príznaky na Covid-19, pretestujte samotestom aj dieťa navštevujúce MŠ a členov svojej rodiny. Samotestovanie sa týka ostatných členov rodiny, nie členov spoločnej domácnosti. V prípade podozrenia na covid-19 u člena spoločnej domácnosti, vás prosíme o izoláciu a testovanie v MOM.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
Osoby, ktoré nespĺňajú režim OP, sa zdržujú v priestoroch MŠ max.10 min.