Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že poplatky za stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred, a to do 20. v mesiaci nasledovne : 

  • v mesiaci august sa uhrádza poplatok za stravu za mesiac september (suma 30,- eur; deti v hmotnej núdzi 5,- eur)
  • v mesiaci september sa uhrádza poplatok za stravu na mesiac október (suma 32,- eur; deti v  hmotnej núdzi 5,50 eur)

Poplatok je možné uhradiť :

  • v hotovosti vedúcej školskej jedálne , a to v dňoch 18.8.2022 a 19.8.2022,
  • na účet SK46 0200 0000 0016 4095 0156  ( do poznámky Vás prosíme uviesť : MŠ Sklárska,  meno dieťaťa)

 

Vedúca školskej jedálne Marta Ridzoňová