Participatívny projekt- rozprávková brána, otváraj sa zrána….

Vážení rodicia,
začali sme s realizáciou participatívneho projektu, ktorý nám odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo vo výške 2500,-€.