Pichľavo na jeseň

Výroba ježka z hrušky a voňavých klinčekov bola pre najmenších opäť niečím novým.

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart