Požehnané Veľkonočné sviatky

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Ani tento rok sme preto nezabudli na tých najstarších a do domova dôchodcov v Slanej Lehote a v Poltári sme poslali veľkonočné pozdravy s kuriatkom, ktoré symbolizuje príchod nového života na jar.

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky, hojnosti a radosti v kruhu najbližších.

Kolektív materskej školy