POZOR ZMENA v uhrádzaní poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné)

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti zmeny v uhrádzaní poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné poplatky). 

Školné poplatky  môžete uhrádzať nasledovne:

1. Na účet:

Mesiac vopred do 10-teho v mesiaci na číslo účtu: SK4002000000000022127352
/ do poznámky: školné, MŠ Sklárska, meno a priezvisko dieťaťa, mesiac, za ktorý uhrádzate školné/

Teda do 10.5.2022 je potrebné uhradiť poplatok za mesiac jún. 

2. V hotovosti:

Do 10-teho v mesiaci, a to vždy mesiac vopred.