Pred oknom, za oknom…

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš,

povedz nám Mikuláš, čo v tom koši máš.

Pre dobrú Aničku cukrovú paničku

a pre zlého Jana drevenú paličku.

Touto bášňou sa detičky pripravovali na príchod Mikuláša. Nastalo však veľké prekvapenie, keďže naši najmenší Mikuláša so svojím sprievodom stretli prvý krát. Potom však deti usúdili, že sa jeho ani čerta báť netreba, pretože poslúchali a vyslúžili si tým sladký balíček.