Prevádzka MŠ od 13.12.2021 do 17.12.2021

Vážení rodičia,

oznamuje Vám, že od pondelka 13.12.2021 bude prevádzka MŠ v triedach: Včielky, Sovičky, Zajačiky, Motýliky, Macíky a Lienky .

Deti z triedy Lienok, ktoré absolvovali PCR test po 5 dňoch s negatívnym výsledkom, môžu do MŠ nastúpiť v pondelok 13.12.2021.
Ostatné deti, ktoré neabsolvovali PCR test, môžu nastúpiť vo štvrtok 16.12.2021. Odporúčame rodičom, aby použili aspoň domáci Covid-samotest pred nástupom dieťaťa do MŠ.

 
Trieda Mravčeky sa otvorí v pondelok 13.12.2021 v prípade, že deti absolvovujú PCR test s negatívnym výsledkom, príp. 16.12.2021 po ukončení karantény (nástup detí nahláste triednej učiěteľke do 12.12.2021).

Zároveň Vám dávame do pozornosti Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia : 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
Osoby, ktoré nespĺňajú režim OP, sa zdržujú v priestoroch MŠ max.10 min.