Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin (v termíne od 27.02.2023 do 03.03.2023) bude prevádzka materskej školy len pre zapísané deti.
Na základe záujmu zákonných zástupcov budú deti rozdelené do 3 tried:
trieda Motýliky – deti z triedy Motýliky a Včielky,
trieda Zajačiky – deti z triedy Zajačiky, Lienky, Žabky,
trieda Lienky – deti z triedy Sovičky a Macíky.

V prípade, že Vaše dieťa nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov nastúpiť do MŠ, kontaktujte nás, prosím, na tel. čísle: 047/422 33 48, 0902147306.

Vopred ďakujeme