Projekt TESCO

Dňa 14.11.2021 sme sa zapojili do 10.edície projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Naša materská škola postúpila do druhého kola, v ktorom rozhodujú zákazníci v predajniach TESCO. Každý zákazník, ktorý od 17. januára do 13. februára 2022, nakúpi v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.

Názov nášho projektu: Krúť sa koliesko, poteš detské srdiečko

Zameranie: Zdravie a šport

Cieľ projektu: Cieľom projektu je naučiť deti predškolského veku športovým a iným pohybovým aktivitám v prírode, ktoré napomáhajú v boji proti obezite a vytvárajú u detí návyky ku zdravému životnému štýlu. Prostredníctvom týchto aktivít získajú športové a pohybové schopnosti a návyky pri športe a kladný vzťah ku pohybu samotnému. Naučia sa pomenovať dopravné prostriedky a osvoja si ich manipuláciu. Finančné prostriedky získané z projektu budú použité na vytvorenie dopravného ihriska priamo v areály MŠ a zakúpenie kolobežiek.

Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2022 až august 2022.

Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur. Iba 1.miesto je viazané projektovo, v prípade získania 2. a 3. miesta môžeme získaný grant použiť v rámci organizácie.