Projekt “Triedim, triediš, triedime”

V mesiaci január  2022 sme zapojili našu materskú školu  do projektu: “Triedim, triediš, triedime“.

Tento environmentálny projekt navrhol a spustil rezort životného prostredia. Projekt je určený aj pre materské školy, pričom cieľom projektu je učiť budúce generácie, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

V ďalších dňoch nám budú doručené sety- vzdelávacie tašky, ktoré budeme využívať pri výchovno-vzdelávacom procese.