Prvé dni v MŠ – trieda Včielky

Prvé dni najmenších detí triedy číslo 3 – Včielky – v materskej škole.